Friskrivningsklausul

De tjänster som förses av OptiKropp syftar till att främja hälsa och/eller öka prestationsförmåga. De syftar inte till att bota skada eller sjukdom. Den information som delges är av utbildande/vägledande karaktär och syftar till att hjälpa mottagaren fatta egna beslut i hälsofrämjande och/eller prestationshöjande syfte.