Garanti & Villkor

Ni kan avboka er tid på e-post upp till 24 timmar innan avtalad tid. Därefter behöver ni ta kontakt via sms för avbokning eller ombokning. Jag har full förståelse för att det kan uppstå förhinder men vill gärna veta det så fort som möjligt. 

Se fliken ”uteblivet besök” för vilka bestämmelser som gäller ifall ni inte hör av er.

Vid bokningar via eventuella samarbetspartners så gäller deras regler.

Avbokningsregler för Rygg- och Idrottscentrum

Det förekommer beröring och nakenhet vid flera av de tjänster som erbjuds, vilket kan upplevas som obekvämt för en del och helt naturligt för andra. För att alla skall känna sig bekväma följer jag därför flera trygghetsskapande rutiner, särskilt vid massage i närheten av intima zoner. Dessa rutiner fråntar inte klienten dennes egenansvar.

Mina träningsprogram är inte utformade för individer som dopar sig. Jag förbehåller mig rätten att kräva dopingtest som jag betalar för. Om testet ger positivt resultat eller ifall ni vägrar underkasta er ett test har jag rätt att omedelbart upphöra med att förse er med mina tjänster. Därvid återbetalas inga redan gjorda köp.

Som certifierad massör och medlem i Svensk Massage:s medlemsförbund innehar jag en försäkring med patient- och behandlingsskadeskydd.

OptiKropp förbehåller sig rätten att göra förändringar av dessa garantier och villkor utan förvarning.

Klienten är ensamt ansvarig för eventuellt negativa konsekvenser som kan antas ha uppstått till följd av utelämnade upplysningar.

Jag tror helhjärtat på att leverera kvalitetstjänster och lämnar därför en unik 30-dagars garanti på alla fysiska tjänster. Om ni inte är 100% nöjda med den levererade tjänsten erbjuds ni nästa tillfälle gratis i utbyte mot konstruktiv feedback som hjälper mig att bli bättre. Om ni efter det fortfarande inte är helt nöjd får ni pengarna tillbaka utan frågor.

  • Garantin förutsäter att ni först har gett konstruktiv kritik och att jag har haft möjlighet att förbättra kvalitén under ett andra tillfälle.
  • Garantin gäller i 30-dagar från det andra tillfället.
  • Garantin villkoras inte med krav såsom att klienten dagligen skall skicka in kost-, vikt- och träningsdagbok eller på annat sätt bevisa en 100% efterlevnad avseende en rekommenderad intervention eller program.
  • Om klienten refereras vidare, men ändå väljer att anlita OptiKropp så upphör garantin.
  • Om klienten grovt har missuppfattat vad tjänsterna innefattar, trots att det tydligt framgår på hemsida, bokningssida, klientformulär eller under en konsultation så gäller inte garantin. Till exempel ifall ni tror att det går att bota diskbrock med en massagebehandling, trots att ni  har intygat att ni förstår att tjänsten “inte ensamt syftar till att bota skada eller sjukdom”.

Vid massagebehandling av minderårig krävs målsmans medgivande. 

Vid massagebehandling av minderårig som är under 15 år krävs målsmans närvaro i behandlingsrummet.

Dessa villkor och garantier gäller enbart OptiKropps tjänster och innefattar inte eventuella samarbetspartnerns eller köp som har gjorts via samarbetspartners. Då gäller i stället deras villkor och garantier.

I händelse av uteblivet besök utan avbokning, sker en automatisk fakturering på hela beloppet.