Massageterapeut Personlig Tränare
Björn Haraldsson
Grundare & Ägare

OptiKropp växte huvudsakligen fram ur en strävan efter att förhindra onödigt lidande. 

Efter 14 års militärtjänstgöring, med skador på knä, rygg, axlar och psyke, samt en smärtsam förlust av flera kollegor till följd av självmord, kände jag mig tvungen att göra något. Jag ville förhindra mer lidande genom bättre anvisningar rörande friskvård och träning för den militära populationen. Anvisningar som kunde hjälpa mig och mina kollegor att bygga upp en motståndskraft mot såväl fysiska som psykiska skador.

Jag inledde därför en systematisk och målmedveten kompetensutveckling. Först genom en djupdykning i den vetenskapliga litteraturen och sen genom en lång rad utbildningar med ett omfattande ekonomiskt stöd från Försvarsmakten. 

I praktiken kunde jag välja att gå de bästa utbildningarna utan hänsyn till kostnaden och när jag till slut lämnade Försvarsmakten år 2022, så gjorde jag det med utbildningar till ett värde på över en kvarts miljon.

Vidare så har de fysiska och psykiska utmaningar som jag ställts inför under 20 års militärtjänstgöring, gett mig en djup medkänsla för andra människor och deras utmaningar.

Det är med stor ödmjukhet och allvar som jag tar mig an utmaningen att hjälpa de som kommer till mig och är därför inte främmande för att referera klienter vidare till andra yrkesutövare som jag litar på.

0

+ utbildningar

0

+ nöjda kunder

2018

Licensierad Personlig Tränare vid PRO Athlete

350 timmar, varav 19 dagars praktisk utbildning

2018-2019

Certifierad Massör (diplomerad medicinsk massageterapeut)

592 timmar, varav 42 dagars praktisk utbildning

2019-2020

Utbildningar på STAC Academy

384 timmar, varav 17 dagars praktisk utbildning fördelade på 5 utbildningssteg 

2020

PROCEDOS 3D-tränare

Onlinestudier + 4 dagars praktisk utbildning

2022

Idrottsmassör: Screening, Fascia & Behandlingstekniker vid PRO Athlete

Onlinestudier + 4 dagars praktisk utbildning

Kursen gick tidigare under namnet Avancerade Screening och Behandlingstekniker.

2022

Licensierad personlig tränare med idrottsprofil

Repetition av utbildningen från 2018 med ett visst förändrat innehåll och upplägg.

PT med Idrottsprofil

2022

Certifierad Fystränare för MMA

Certified MMA Conditioning Coach

2022-2024

Utbildningar i lymfmassage och framtagande av ett eget system

Under åren har jag gått flera olika utbildningar och testat olika former av Lymfmassage. Både för generell nytta och mot specifika besvär så som svullnader. Tyvärr så hittade jag med undantag för Evidensbaserat Manuellt Lymfdränage mot specifika besvär inte något system som jag vill sätta mitt namn bakom. Hösten 2023 påbörjade jag därför utvecklingen av ett eget system för generell nytta.

OptiKropp idag

En välutvecklad filosofi

Genom en välutvecklad och unik filosofi, som lägger grunden för effektiva system, metoder och tekniker levererar jag tjänster av hög kvalité.

Kvalitetsgaranti

Med en stark tilltro till min förmåga att leverera tjänster av hög kvalité erbjuder jag en unik kvalitetsgaranti.

Kompetensutveckling

Jag försöker konstant förbättra både kvalitén och bredden på mina tjänster genom olika former av kompetensutveckling. Dels genom olika kurser, men också genom självstudier och med hjälp av övningsklienter.

OptiKropp i närtid

Fler PT-tider

Under 2024 kommer jag lägga allt större fokus på personlig träning. Från och med april går det att boka den tjänsten igen för nya klienter. Jag kommer dock begränsa antalet PT-klienter i syfte att säkerställa en hög kvalité.

Lansering av bloggen

Under året räknar jag med att kunna öppna upp en blogg för allmänheten med väl underbyggda artiklar om friskvård och träning.

Avslappnande Lymfmassage

Innan årets slut räknar jag med att kunna lansera den nya tjänsten Avslappnande Lymfmassage.