Besök eller hembesök

Jag bedriver huvuddelen av min verksamhet på Eslövs Rygg- och Idrottscentrum. Vid hembesök utgår jag från Teckomatorp, varifrån jag tar mig till skånes tre största städer; Helsingborg, Malmö och lund inom 30 minuter.