Kvalité genom Evidensbaserad Praktik

Grunden för alla tjänster som levereras av OptiKropp är en utgångspunkt i Evidensbaserad Praktik, vilket innebär en integrering av det bästa forskningsstödet med yrkesutövarens expertis och klientens unika värderingar och omständigheter.

Massageterapi syftar till att uppnå generella nyttor, såsom avslappning, eller specifika nyttor, såsom smärtlindring eller en förbättring av rörelseapparatens funktion avseende till exempel hållning eller rörlighet.

Massageterapi kan bestå av en eller flera olika komponenter. Den huvudsakliga komponenten är terapeutisk massage, men den kan till exempel också innefatta en hållnings och rörelseanalys, terapeutiska töjningar (assisterad stretching), andningsövningar, samt förevisning och instruktion på hemövningar.

Certifierad
Försäkrad och Trygg

Personlig träning syftar till att hjälpa dig som klient, att på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt nå dina personliga mål.

Den innefattar en individuell behovsanalys, samt utformning, genomförande och utvärdering av ett träningsprogram. Vid  genomförandet används professionell handledning och vid behov används även motiverande strategier.

Träna på ditt favoritgym , i hemmet eller en träningsstudio
Nå dina mål